Ligna 2009 o boljem iskorištavanju resursa

Uslijed globalnih izazova, kao što je kako zaštititi klimu, otvaraju se mnoga pitanja o energiji i mogućnostima iskorištavanja resursa a to su upravo teme koje najavljuje najveći sajam drvoprerađivačke industrije u svijetu, LIGNA HANNOVE, za 2009. godinu. Konstantna briga za sirovinu te nastojanje da se očuvaju prirodni resursi kroz održivo gospodarenje u centru je pažnje šumarstva i drvoprerađivačke industrije s pokušajem uspostavljanja ravnoteže, upravo kroz povećanje iskoristivosti sirovine i uspostavljanje ravnoteže između gospodarstva i šuma. Što su u jednom procesu otpad i toplina, u drugom procesu može biti sirovina. Ovakva proizvodnja i procesi orijentirani na zaštitu okoliša upravo su teme kojima će se baviti LIGNA sljedeće godine.