Laminat i dalje ugrožava tržište parketa

KBE Bioenergie

Prema podacima Europskog udruženja proizvođača laminata, u 2006. zabilježen je porast suprotno očekivanjima. Rast je u mnogome posljedica boljih prodajnih rezultata na zapadnom i istočnom europskom tržištu. 20 članica ovog udruženja je 2006. prodalo 468 mil. m2 podnog laminata što je za 2 mil. više nego 2005. godine, a njihova proizvodnja čini 60% udjela na svjetskom tržištu. U zapadnoj Europi prodano je 285 mil. m2 a glavna tržišta su Njemačka, Velika Britanija, Francuska i Nizozemska. Na istočnoeuropskom tržištu prodano je 88 mil. m2 i to uglavnom u Poljskoj, Rumunjskoj i Rusiji. Zanimljivo je da se smanjila potrošnja europskog laminata u Sjevernoj Americi te je s 85 mil. m2 pala na 68 što odgovara padu od 20% te se povezuje s većim uvozom kineskog laminata. Nasuprot tome, porasla je prodaja na južnoameričkom tržištu i to za 20% pa je iznosila 12 mil. m2. Porast je zabilježen i u azijskim zemljama i to u visini od 37% a prodano je 11 mil. m2.