Kronospan ulaže 102 mil. EUR u bjelorusku tvornicu

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) će sufinancirati veliko ulaganje Kronospana s preko 40 mil. EUR, a ukupno ulaganje u projekt izgradnje tvornice MDF-a u bjeloruskom gradu Smorogonu će premašiti 100 mil. EUR. Planirano je postizanje proizvodnog kapaciteta od 224.000 kubika MDF-a koji će se osim za izvoz koristiti i za vlastite potrebe, odnosno za proizvodnju 5 mil. kvadrata laminatnih podova te 5 mil. kvadrata melamina u kombinaciji s medijapanom. Radi se o jednoj od najvećih industrijskih investicija u Bjelorusiju koja osim klasičnog financijskog ulaganja podrazumijeva i transfer znanja i primjenu najnovijih industrijskih standarda, što relativno izoliranom gospodarstvu Bjelorusije može biti dobar mamac za privlačenje novih ulagača. Prema iskustvima iz drugih zemalja. Kronospan računa da će se dio proizvedenih pločastih materijala plasirati i na lokalnom tržištu, posebice u dijelu proizvodnje pločastog namještaja za „uradi sam“ modele koji je u Bjelorusiji još u povojima. U svakom slučaju, ovom investicijom upravljanom od strane velike multinacionalne kompanije Kronospanovih dimanzija znatno će ojačati cijela drvna industrija u Bjelorusiji, a Kronospan već najavljuje orijentaciju na nabavu certificiranog drva i promoviranje FSC sheme u vlastitoj proizvodnji, što bi trebalo unaprijediti cijeli na šumi bazirani sektor ove zemlje.