Kriza se širi. Latvija prošle godine uvezla 64,4% manje oblog drva u odnosu na 2007. godinu

U 2008. godini Latvija je uvezla 567,1 tisuću m3 oblog drva, što je za 64,4% manje u usporedbi s 2007. godinom kada je uvezeno 1,68 milijuna m3 oblog drva. Ukupna vrijednost drva uvezenog u 2008. godini iznosila je 42,15 milijuna EUR, što je u uporedbi s 2007. manje za 63,7% kada je ukupna vrijednost uvezenog drva iznosila 116 milijuna EUR. Izvoz nije zabilježio tako dramatičan pad, ali je ipak značajan. Prošle godine izvezeno je 3,15 milijuna m3 oblog drva vrijednog 176,7 milijuna EUR. U količini je to manje za 14,6%, dok je ukupna vrijednost u 2008. manja za 26,5% što ukazuje da su cijene na izvoznim tržištima Europe znatno smanjene.