Krajem 2010. pala potražnja za egzotama

Iako je veći dio 2010. bio bolji što se tiče potražnje za egzotama, krajem 2010. trgovci su zabilježili lagani pad potražnje koji nije imao veze s uobičajeno smanjenom potražnjom krajem godine. Slični trendovi smanjenja utjecaja egzota bili su vidljivi i na glavnom namještajskom sajmu IMM u Kölnu , budući da su kreatori namještaja svoje nove modele predstavili u europskim vrstama drva, prije svega u hrastu. U Velikoj Britaniji je uočljiva nešto veća potražnja za sapele, dok se interes za meranti smanjio. Najveći europski kupac i dalje je Njemačka, iako se naručuje relativno manje količine s velikim pritiskom na cijene. Gotovo je najlošija situacija u Španjolskoj s obzirom da su proizvođači vanjskih vrata i dalje u teškoj poziciji zbog smanjenih građevinskih aktivnosti pa je i proizvodnja namještaja pala za 9% u odnosu siječanj-rujan 2010.