KORISTI ZA ŠUMARSTVO IZ ERASMUS +: Dostupan online tečaj o održivom gospodarenju šumama

Za šumarske stručnjake, privatne šumoposjednike, djelatnike institucija nadležnih za upravljanje zaštićenim područjima, poduzetnike u šumarstvu te za sve zainteresirane, dostupan je e-tečaj koji se bavi temama gospodarenja šuma u kontekstu prilagodbe klimatskim promjenama, zaštitom šuma od štetnika, mobilizacijom drva iz šuma, ali i temama koje se odnose na EU fondove i projektni menadžment. Inovativni e-tečaj izrađen je u sklopu ERASMUS+ projekta CIA2SFM, koji je koordinirao Hrvatski šumarski institut u suradnji s ostalim projektnim partnerima iz Hrvatske, Austrije i Slovenije. Tečaj je javno dostupan na stranicama projekta te je preveden na četiri jezika (hrvatski, engleski, njemački i slovenski). Prije pristupa e-tečaju potrebno je otvoriti korisnički račun, kojeg možete sami kreirati na platformi za e-učenje, a priručnik za korisnike dostupan je OVDJE.

Comments are closed.