KONFERENCIJA U BRUXELLESU: BUDUĆNOST PRERADE DRVA I ŠUMARSTVA U ZEMLJAMA JIE

KBE Bioenergie

Hrvatski drvni klaster organizira konferenciju u suradnji sa središnjom europskom udrugom za drvnu industriju CEI BOIS iz Bruxellesa i uz potporu članova Europskog parlamenta. Skup će se održati 15. srpnja 2015. u Bruxellesu (Belgija), u hotelu Thon EU, u terminu od 11 do 16 sati na temu: ˝PREZENTACIJA ULAGAČKIH PROJEKATA I MOGUĆNOSTI ZA FINANCIRANJE NA ŠUMI BAZIRANIH SEKTORA IZ EU FONDOVA˝.

Radi se o jednodnevnom sektorskom skupu koji će okupiti vodeće tvrtke iz drvoprerađivačkog i šumarskog sektora, jedinice lokalne samouprave, projektante, financijere i odvjetnička društva, predstavnike gradova, županija i općina u kojima je prerada drva intenzivnije razvijenija, pripadajuće znanstveno-obrazovne te nadležne državne institucije. Konferencija će predstaviti potencijale drvoprerađivačkog sektora u zemljama jugoistočne Europe i pružiti mogućnost sudionicima za uspostavu kontakata s potencijalnim partnerima i nadležnim EU institucijama.

FLAYER

Comments are closed.