Klaster član radne skupine za socijalni dijalog! Rasprava u Europskoj komisiji

Sredinom lipnja održana je zatvorena sjednica u Bruxellesu na temu Socijalnog dijaloga u drvnoj industriji na kojoj su prisustvovali članovi radne skupine za socijalni dijalog Europske konfederacije drvne industrije (CEI-Bois), predstavnici Europske konfederacije sindikata te Opće uprave Europske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost.

Raspravljalo se o nužnosti poboljšanja uvjeta za radnike u sektoru te o donošenju konkretnih akcijskih planova, a u fokusu su bile sljedeće teme: edukacija radnika; atraktivnost sektora; zajednička promocija; suradnja obrazovnih institucija i gospodarstva; mirovinski sustavi; harmonizacija profila sektorskih radnika. Predstavnici Hrvatskog drvnog klastera, ujedno i članovi radne skupine CEI Bois, istaknuli su da  85 posto radnika u sektoru nije kvalificirano za rad. ˝Također, impozantna je činjenica da žene čine više od 70 posto radnika u sektoru˝, kazao je Marijan Kavran, direktor Klastera. Prisutni su se složili da se većina spomenutih tema može kandidirati kroz EU projekte te se na taj način mogu osigurati potrebna financijska sredstava. ˝U Hrvatskoj nemamo edukacijski centar za drvnu industriju, no u funkciji je prvi CEKOM, Panonski drvni centar kompetencija, preko kojeg se mogu napraviti projekti povezani s obrazovanjem˝, dodao je Kavran. U Bruxellesu su razmijenjeni važni kontakti, a očekuju se naredni sastanci i daljnja konkretizacija akcijskih planova po ovom pitanju.

Comments are closed.