KASKADNO KORIŠTENJE BIOMASE: AEBIOM I CROBIOM aktivno sudjeluju u konzultacijama s EK

U tijeku su konzultacije o kaskadnom modelu uporabe drva, budući da Europska komisija priprema neobvezujuće smjernice o kaskadnoj uporabi drvne biomase, koja će biti objavljena prije ljeta 2018. godine. AEBIOM je sudjelovao u stručnim kozultacijama koje su se nedavno odvijale u DG Grow. Komisija je otvorila javne konzultacije do 9. travnja, kako bi se na razini EU razmijenile najbolje prakse. Iako postoje različite definicije “kaskadiranja”, ovaj koncept znači korištenje drvnog resursa sukladno čim dužem životnom vijeku i proteku vremena te postizanje najveće vrijednosti drva. Načelo ”kaskade” je podržano kroz politiku kružnog gospodarstva i pomaže da se u Europi postignu klimatski ciljevi iz Pariškog sporazuma, što znači da se CO2 treba u čim većoj mjeri zadržati u prirodnim materijalima kao što je drvo i to što je dulje moguće. U Akcijskom planu kružnog gospodarstva iz 2015. godine, Komisija se obvezala izraditi smjernice i poticati širenje najboljih praksi na kaskadno korištenje biomase. AEBIOM sa svojim članicama želi od Komisije pojašnjenja mnogobrojnih odredbi i definicija, iako su proizvođači biomase i energije iz drva u potpunosti predani EU ciljevima. AEBIOM će stoga kroz svoje članstvo narednih dana i tjedana identificirati najbolje prakse koje maksimiziraju upotrebu i vrijednost drvenaste biomase i poboljšavaju kaskadnost u bilo kojoj točki lanca vrijednosti, bilo da se radi o mehaničkom drvu, celulozi, biorefinerijama, recikliranju ili inovativnim idejama proizašlim iz naprednih R&D projekata.

Comments are closed.