Jelčić najavio tematsku sjednicu Vlade o biomasi

Prošloga tjedna u Zagrebu se u organizaciji Exportdrva održalo predavanje na temu kogeneracije u drvnoj industriji, potaknuto činjenicom da je Exportdrvo krajem prošle godine postalo zastupnik za talijansku kompaniju Turboden koja je jedan od najpoznatijih proizvođača turbina u procesima prerade drvne biomase. Tom je prilikom predsjednik Udruženja drvno-prerađivačke industrije pri HGK, Zdravko Jelčić, najavio da je u pripremi tematska sjednica Vlade na temu biomase, na kojoj će se, između ostalog govoriti i o iskorištavanju šumske i drvne biomase. U planu je da se na toj sjednici Premijerki i njenim suradnicima predstave svi potencijali i prednosti drvne industrije u proizvodnji energije iz šumske i drvne biomase kako bi se potaknule i određene zakonske promjene te regulirao trenutni „nered“ na tržištu u pogledu sklapanja ugovora o opskrbi biomasom. Jelčić je najavio da će se, između ostalog, zatražiti da jedan od kriterija za odluku bude i stupanj izgrađenosti pogona, umjesto obećanja i planova koji su zasad važeći kriterij.