Jaki franak opterećuje švicarske pilanare

Sve jači švicarski franak ozbiljno narušava stabilnost švicarskih drvoprerađivača koji su prisiljeni smanjivati marže. Iako su u siječnju zatražili smanjenje cijena u visini od 5 CHF/m3 u odnosu na srpanjske cijene 2010., šumari su ignorirali zahtjev naglašavajući važnost stabilnosti cijena. Ovo je bila glavna tema sastanka Švicarske komisije za trgovinu drvom (HMK) krajem siječnja na kojem je izražena i zabrinutost zbog nestabilnog tečaja. Na tom je sastanku također utvrđeno da je kvaliteta robe u posljednje vrijeme lošija, no usprkos tome lageri se prazne što je malo oslabilo zahtjev za sniženjem cijena.