Italija: Potpisan novi kolektivni ugovor za drvnu branšu

KBE Bioenergie

U Milanu je 12. svibnja potpisan kolektivni ugovor za sektor prerade drva i proizvodnje namještaja između središnjeg sektorskog udruženja Federlegno i tri glavne sindikalne središnjice talijanskih sindikata (Filca-Cisl, Feneal-Uil i Fillca-Cigil). Glavna je novost u činjenici da je ugovor sklopljen na trogodišnje razdoblje (2010-2013) i da je duh ugovora prožet blagim optimizmom, u skladu s kriznim okruženjem. Naime, ugovorena su ukupna povećanja plaća za naredne tri godine u iznosu od 90,32 EUR bruto s time da će se povećanje realizirati u tri perioda. U prethodnom ugovoru sklopljenom 2008., povećanje je bilo 105 EUR. Buduće plaće će rasti stupnjevano te će retrogradno porasti za 20,32 EUR već od 1. travnja. Plaća će biti veća za 25 EUR počevši od 1. siječnja 2011. i zaključno za 35 EUR za sve plaće iza 1. srpnja 2012. Ostale kolektivne obveze ostaju slične kao u prethodnim razdobljima s time da se, primjerice za dopunsko zdravstveno osiguranje ugovara od 1.4.2012. model plaćanja po kojem će radnik sudjelovati s 2 EUR , a poslodavac s 8 EUR. Prema sindikalnim podacima ovaj kolektivni ugovor odnosi se na više od 500.000 osoba u malim i srednjim tvrtkama uključenim u sektor prerade drva, proizvodnje namještaja i pratećih djelatnosti u Italiji.