Italija će nastaviti promoviranje peleta i namjerava vratiti PDV na 10 posto?

Sektorsko lobiranje je urodilo plodom pa se očekuje pozitivan ishod parlamentarne rasprave i pokrenutih procedura u Republici Italiji, gdje se upravo razmatra smanjenje stope PDV-a na drvni pelet s 22 posto na raniju stopu od 10 posto. Prema mišljenju Raoula Cvečića Bolea, predsjednika Hrvatske udruge proizvođača peleta, briketa i drvne biomase i direktora delničke tvrtke Energy Pellets, radi se o ključnoj odluci koja može potaknuti daljni rast tržišta peleta. Nama je Italija glavni kupac pa smo aktivno sudjelovali u lobiranju za niži PDV, jer hrvatski proizvođači izvoze glavninu peleta upravo u Italiju koja je najveće europsko tržište peleta u kućanstvima. Do sada je ovaj cjenovni teret povećanja PDV-a bio prebačen uglavnom na proizvođače te su naša poduzeća bila prisiljena sniziti cijene kako bi zadržali pozicije na tržištu, rekao je Cvečić Bole. Odluka će biti objavljena u siječnju 2016.

Comments are closed.