INOVACIJE U OBRADI ŠUMARSKIH PODATAKA: Finske analize satelitskih snimki

Mobilna aplikacija za efikasno prikupljanje, analizu i korištenje podataka iz šuma novo je rješenje finskog istraživačkog centra VTT i finske udruge šuma. Aplikacija naziva Wuudis omogućuje korisnicima zemljišta (šumskog, poljoprivrednog itd.) prikupljanje i objavu podataka o šumama u bazi podataka finskog centra za šume. Radi se o vrlo važnoj inovaciji čija će upotreba dovesti do praćenja inventure šuma u realnom vremenu. Aplikacija precizno računa obujam i kvalitetu preostalog drveća nakon zaštitnih radova i sječe što će omogućiti pravedniju raspodjelu subvencija za održivo šumarstvo. Ovaj pilot dio je većeg projekta DataBio s ciljem većeg korištenja big data tehnologija u bioekonomiji kroz centralizirano prikupljanje i obradu podataka iz zračnih i satelitskih snimki. Čak 47 partnera kroz 3 godine radi na projektu vrijednom čak 16,2 mil. EUR, od čega je 12,5 mil. EUR osigurano putem programa Horizon 2020. Kao rezultat razvit će se vrhunska platforma velikih količina podataka o korištenju svih vrsta zemljišta, među kojima su šume – DATABIO Platform.

Comments are closed.