Inovacije su glavna tema središnjeg sektorskog skupa

Napredak sektora povezan je s jačanjem opće konkurentnosti i razinom primjene inovacija koje su važan dio europske agende 2020. Društvo budućnosti je društvo znanja koje se mora bazirati na većoj primjeni inovacija, a iste trebaju osigurati okvir za jačanje zelene ekonomije. Prerada drva je dobro pozicionirana u europskim strateškim dokumentima od kojih treba istaknuti šumarsku strategiju o kojoj se još uvijek raspravlja u europskom parlamentu. Na konferenciji će se raščlaniti tema inovacija kroz podteme kao što su: financiranje inovacija, tehnološke mogućnosti i/ili prepreke za uvođenje inovacija, inovativna tehnologija, strojevi i alati, inovativni procesi i dr.

Comments are closed.