I za ovu godinu rabati od 5 i 10% za finaliste u drvnoj industriji

Sukladno odluci Uprave HŠ od 19.10.2010. drvoprerađivačima će se i za ovu godinu odobravati rabati za kupljenu sirovinu-trupaca hrasta, bukve, jele/smreke i topole. 10% rabata odobrava se proizvođačima namještaja, parketa i građevinske stolarije, dok 5% rabata mogu ostvariti tvrtke koje proizvode obloge, masivne ploče drvnu galanteriju, željezničke pragove i suhe blanjane elemente. Obračuni se vrše polugodišnje, a uvjet je redovito plaćanje, odnosno da se do 15.11. plati sva preuzeta roba u prvom polugodištu, odnosno do 30. travnja 2011. sva roba iz drugog dijela godine. Također, potrebno je dostaviti i upitnik, popis prodanih računa za finalne proizvode, kao i potvrdu porezne uprave o plaćenim poreznim i drugim obvezama prema državi. HŠ je imenovalo povjerenstvo od 6 članova koje će raspravljati o prispjelim zahtjevima drvoprerađivača, a čine ga: Mladen Sertić (predsjednik) i Petar Milinković ispred HŠ, Stipe Velić ispred resornog ministarstva, Mladen Galeković ispred tvrtke PPS Galeković, Zdravko Jelčić ispred Udruženja drvne industrije HGK i Božica Marković ispred HGK.