I njemački proizvođači tehnologije zabilježili pad u 2009.

Prema podacima krovnog udruženja Njemačkih proizvođača strojeva, alata i opreme za drvnu industriju (VDMA) u 2009. godini zabilježen je pad prometa od 42%. I dok je na domaćem tržištu promet pao za 34%, u inozemstvu je pad bio jače izražen te je iznosio gotovo 45%. Ni u 2010. se ne računa sa znatnijim oporavkom, ali se ipak predviđa poboljšanje prometa od 10 do 15%.