I dalje problemi sa otpremom građe preko Luke Rijeka

Veliki zastoj u otpremama piljene građe preko naše najveće luke uzrokovao je gomilanje lučkih zaliha koje su se gotovo utrostručile u odnosu na uobičajene količine. Sadašnjih 90.000 m3 bukove piljene građe na terminalima u luci Raša i na terminalu Škrljevo izaziva enormne štete izvoznicima budući da se dio robe nalazi na otvorenom i tijekom ljetnih oscilacija sa vlagom i temperaturama dolazi do velikog propadanja građe. Problemi su pogoršani posljednjih mjeseci izmještanjem dijela robe sa terminala Brajdica u Rijeci zbog prolaska spojene ceste, a u međuvremenu nisu pronađena alternativna skladišta odgovarajuće kvalitete. Treba napomenuti da veliko ograničenje predstavlja nedostatak raspoloživih brodova koji zbog velikih čekanja na utovar izbjegavaju prijevoz hrvatske piljene građe. Prilike na arapskim tržištima, posebno u Egiptu gdje je hrvatska građa suočena sa snažnom konkurencijom iz Rumunjske, nisu ohrabrujuće budući da nije potpisan sporazum o slobodnoj trgovini čime bi naša roba bila izjednačena sa građom iz EU, čija je Rumunjska članica. Sortimenti bukove građe za arapska tržišta jedni su od rijetkih koji imaju prođu posljednjih godina otkako je na svjetskom tržištu došlo do ozbiljnih teškoća sa bukvom, a većina hrvatskih prerađivača na taj račin rješava dio proizvodnog balasta.