Hrvatski znanstvenici na pragu uključivanja u europsku mrežu drvoprerađivačkih projekata!

KBE Bioenergie

WoodWisdom-Net 2 program (www.woodwisdom.net) je istraživačka platforma na razini EU odnosno mreža nacionalnih istraživačkih programa s područja šumarstva i prerade drva. Dugoročni cilj programa je promicanje suradnje unutar europskog, na šumi baziranog, sektora te korištenje fondova za istraživanje kao i integriranje istraživačkih resursa iz različitih zemalja baziranih na znanju, stručnosti i inovativnom korištenju drva. U praksi to znači postojanje europske sektorske R&I mreže, koja koordinira i financira zajedničke međunarodne (uglavnom aplikativne) istraživačke i razvojne projekte s naglaskom na istraživanju i razvoju novih tehnologija u preradi drva i šumarstvu. Važno je naglasiti da je poželjno sudjelovanje industrijskih partnera u projektima pa proizvodne tvrtke mogu biti potaknute na aktivno uključivanje u europske strukovne razvojne procese, odnosno uključivanjem u razvoju novih međunarodno konkurentnih inovativnih tehnologija i proizvoda koji će unaprijediti te tvrtke. Na taj će način tvrtke moći poboljšati svoju konkurentnost i vlastiti razvoj, a mogu i generirati nove ideje za razvoj cijelog drvoprerađivačkog sektora. WoodWisdom se provodi od 2004 godine, a u njegovoj prvoj fazi do 2008. sufinancirano je 17 međunarodnih projekata s ukupno oko 20 mil. EUR. Trenutno je u program uključeno 19 partnera iz 12 zemalja, Finska, Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska, Švedska, Norveška, Irska, Mađarska, Latvija, Turska i Slovenija, a koordinator projekta je Finska. U ovom stupnju razvoja mreže, interes je proširiti aktivnosti i na buduće članice EU, što otvara mogućnosti i za Hrvatsku. U pripremi je novi nastavak programa WoodWisdom PLUS koji će trajati sljedeće četiri godine pa bi bilo vrlo važno ako će Hrvatska iskoristiti ovu priliku i tako otvoriti projektne cikluse svojim istraživačima i tvrtkama. Primjer dobre prakse je susjedna Slovenija, koje se u WoodWisdom mrežu uključila 2008. godine, prethodnim lobiranjem industrije i istraživača kod resornog Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a koje se uključilo u program i u nacionalnom proračunu osiguralo 1,5 mil. EUR za sufinanciranje projekta slovenskih istraživača. Za hrvatsku drvoprerađivačku industriju i znanost otvara se slična prilika, a očekuje se da će domaća nadležna tijela, kojima su slovenske institucije u više navrata uputile poziv za ukjučivanje u ovu istraživačku mrežu drvne industrije, čim prije usuglasiti svoje stavove i prihvatiti članstvo. „Kako bismo realizirali više investicija u istraživanju i razvoju, moramo uz jačanje unutarnjeg kapaciteta za razvoj, tražiti vezu i s vanjskim tj. europskim znanjem. Jedna od takvih mogućnosti su domaći i međunarodni natječaji za razvojne i istraživačke projekte i bilo bi šteta da Hrvatska tu mogućnost sada ne iskoristi“, rekao je Bernard Likar iz Slovenskog drvnog klastera.