Hrvatski proizvođači peleta pokreću medijsku kampanju

Pelet od drva je potpuno marginaliziran u hrvatskim strateškim energetskim dokumentima, posebice u dijelu obnovljivih izvora energije (OIE), a isto se očituje kroz smanjeni interes medija za promoviranjem ovog ekološkog goriva. Stoga hrvatski proizvođači peleta, potpomognuti proizvođačima peći kreću u medijsku kampanju u kojoj će se predstaviti prednosti peleta od drva potencijalnim potrošačima budući da su otpočele pripreme za novu sezonu grijanja. Mi smo do sada bili prisiljeni izvoziti, odnosno plasirati 90% peleta na strana tržišta, prije svega zbog nepoznavanja prednosti peleta na hrvatskom tržištu, izjavio je Ivan Ćošković, predsjednik Hrvatske udruge proizvođača peleta, briketa, biomase i pripadajuće opreme. Na nedavnom sajmu energije u Veroni iznenadili smo se velikom potražnjom za hrvatskim peletom, dodaje Ćošković. Hrvatski pelet se većinom izvozi u Sloveniju i Italiju, a pojedini proizvođači su uspjeli osigurali sve potrebne certifikate koji jamče dobar tržišni plasman u Europi iako je konkurencija sve snažnija. Mi se sada želimo okrenuti domaćem tržištu gdje smo vrlo slabo zastupljeni, kako kod stanovništva tako i u javnim objektima gdje još uvijek nema dovoljno sluha za zamjenu peći na lož ulje modernim pećima na pelet čime se postižu višestruke uštede, izjavio je Marin Filipović, predsjednik uprave FinvestCorpa, jednog od inicijatora ove medijske kampanje koja će uključivati brendiranje peleta u nizu tiskanih i elektronskih medija u periodu od naredna tri mjeseca.