Hrvatski drvni klaster na sastanku kod ministra Romića

U ponedjeljak, 4. travnja 2016., u prostorijama Ministarstva poljoprivrede održan je sastanak predstavnika Hrvatskog drvnog klastera s ministrom poljoprivrede, prof. dr. sc. Davorom Romićem, zamjenikom ministra Tugomirom Majdakom i pomoćnikom zaduženim za šumarstvo Ivicom Francetićem. Ispred Hrvatskog drvnog klastera sudjelovali su predsjednik Darko Prodan, direktor Marijan Kavran, član IO Goran Lučev te predsjednik Nadzornog odbora Dario Puljiz. Također, prisustvovao je Davor Zec, potpredsjednik udruge biomase CROBIOM kao i članica IO Udruženja drvno-prerađivačke industrije pri HGK Nikolina Babić. Teme sastanka odnosile su se na aktualne probleme na šumi baziranih industrija. Klaster je istaknuo potrebu donošenja Zakona o preradi drva, čiji je Klaster bio jedan od snažnih zagovornika. Zakon je nužan kao dugoročni okvir za stabilno funkcioniranje sektora, kako bi se izbjegli krizni scenariji nastali u pojedinim zemljama. Raspravljalo se i o donošenju Pravilnika o OIE i kvotama za kogeneracije, na koji su Klaster i CROBIOM već uputili oštre primjedbe u MINGO. Nacionalna strategija raspolaganja resursom biomase je u središtu interesa Udruge i Klastera te je predložena promocija uporabe peleta u javnoj nabavi i korištenje biomase u velikim termoenergetskim postrojenjima HEP-a. Također, istaknuta je potreba za uvođenjem obavezne uporabe ekoloških, prirodnih, energetski učinkovitih i niskougljičnih materijala i proizvoda u opremanju javnih objekata. Osim navedenog, teme sastanka bile su mogućnosti jačanja međunarodne konkurentnosti, odnosi s Hrvatskim šumama d.o.o. i osiguravanje uzajamno korisnih odnosa, kroz unaprjeđenje modela raspodjele sirovine te omogućavanje veće mobilizacije sirovine iz privatnih šuma te zaustavljanje sivog tržišta. Od strane Ministarstva su upućeni vrlo pozitivni komentari na prijedloge i istaknuta obostrana potreba rješavanja aktualnih problema. Počeli smo strateški promišljati te izrađujemo strategiju šumarstva na 15 godina i strategiju drvne industrije na 5 godina, rekao je ministar Romić. Njegov pomoćnik Ivica Francetić podržao je osnivanje međuresornog tijela za na šumi bazirane industrije, naglasivši kako je potrebno žurno uputiti prijedloge članova iz realnog sektora kako bi to tijelo koje će Vlada osnovati moglo zastupati interese svih zainteresiranih. Bilo je govora i o zajedničkoj suradnji na organizaciji 13. Drvno-tehnološke konferencije u Opatiji. Zamjenik ministra Majdak pohvalio je pripremu i sistematični pristup Klastera. Predlažem da se sve teme i izneseni prijedlozi upute ponovno u Ministarstvo u pisanom obliku, kako bismo ih mogli detaljnije razmotriti, izjavio je Majdak. Napominjemo da za predložene mjere nije potrebno angažirati nova sredstva, nego izvršiti preraspodjelu postojećih ili aktima Vlade propisati uporabu drva i drvnih proizvoda u skladu s novousvojenim EU paketom kružne ekonomije, naglasio je Marijan Kavran, direktor Hrvatskog drvnog klastera, ujedno i inicijator sastanka.

Comments are closed.