Hrvatski drvni klaster na konferenciji u Vrnjačkoj Banji!

Predstavnici Hrvatskog drvnog klastera sudjelovali su na prvoj konferenciji „Drvna industrija i šumarstvo Srbije“, koja se održala 7. i 8. travnja 2016. u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji beogradskog Šumarskog fakulteta. Šumarski fakultet ovime je preuzeo aktivnu ulogu u sektoru baziranom na šumi i drvu u Srbiji, a znanstveni pristup i istraživačke metode dominirali su u izboru tema. Osim izlaganja članova akademske zajednice, gotovo 200 sudionika moglo je čuti stavove relevantnih drvoprerađivača i drugih sektorskih dionika. Detaljno su predstavljeni načini rada šumarskih poduzeća iz zemalja regije, prodajni i distributivni modeli te je napravljen kvalitetan presjek tržišta sirovine. Niz razvojnih pitanja ostalo je otvoreno, a odnose se na čipiranje trupaca, bolju primjenu europskih normi i standarda i problematiku kultura kratkih ophodnji, što je dobra podloga za buduća izdanja.

Comments are closed.