Hrvatske šume utvrdile nepravilnosti u korištenju sirovine u 8 pilana

Provedena kontrola namjene sirovine, odnosno stupnja finalizacije koju su prijavile tvrtke prilikom upućivanja zahtjeva za sklapanje ugovora s Hrvatskim šumama utvrdila je da je u osam drvoprerađivačkih tvrtki došlo do znatnog odstupanja u stupnju finalizacije, zbog čega će njihov ugovor o kupnji drvne sirovine biti revidiran. Dodatne nepravilnosti su uočene kod još 14 pilana koje su ipak dobile mogućnost prilagodbe i otklanjanja nepravilnosti.