Hrvatske šume prodaju udjele u tvrtki Lipa d.o.o.

Hrvatske šume d.o.o. su javnim pozivom oglasile prodaju 26 posto udjela u poduzeću Lipa d.o.o. iz Novog Marofa uz početnu cijenu od 4 mil. KN, a poziv je bio otvoren do 16.11.2015. Pozivom je bilo predviđeno da se cijena plati u roku od 2 godine uz kamatu od 4,5 posto godišnje, a kupac je također imao pravo kupiti i 74 posto preostalog vlasništva Lipe za 1 (jednu) kunu, uz preuzimanje svih prava i obveza iz predmetnog društva te posebno pod uvjetom da preuzme jamstva koja sadašnji vlasnici imaju prema društvu Lipa. Prema procjenama sektorskih stručnjaka najvrjedniji dio predmetne kupoprodaje odnosi se na povezana prava kupnje drvne sirovine, budući da će izabrani kupac dobiti godišnje pravo na kupnju drvne sirovine sukladno postojećem ugovoru koji Lipa ima sa Hrvatskim šumama na 7 godina i koji vrijedi do kraja 2022. godine.

Comments are closed.