Hrvatske šume: prodaja sirovine ići će po komercijalnoj, a ne socijalnoj cijeni i to na licitacijama!

KBE Bioenergie

Novi predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Ivan Pavelić imao je proteklih tjedana nekoliko opsežnih medijskih istupa, a njegov intervju Večernjem listu sadrži nekoliko ocjena koje su stručnoj javnosti izazvale veliko zanimanje. Istovremeno su i neki drugi mediji, poput Business.hr dali širi osvrt na prvih mjesec rada uprave Hrvatskih šuma, ali s više senzacionalističkih ocjena i nastojanjem da se rad Uprave i njenog čelnog čovjeka promatra više s političkog nego sa stručnog stajališta, što je razumljivo jer su i ostala nedavna imenovanja čelnika u javnim tvrtkama izazvala dosta medijske bure. Treba promijeniti način razmišljanja da je ovo poduzeće socijalnog karaktera. Ono postoji da bi stvaralo profit i postignemo li takvu klimu u poduzeću, zapravo smo sve riješili, istaknuo je Ivan Pavelić koji ističe da je došao upravljati Hrvatskim šumama, a ne braniti čast šumarske struke. Ni direktor bolnice, da bi je uspješno vodio, ne mora biti liječnik. Hrvatske su šume trgovačko društvo i kao takvo se mora ponašati tržišno, a šumarsku čast predstavljaju pojedinci iz branše svojim dobrim ili lošim radom, a na kraju i Šumarski fakultet, Komora….dodaje Pavelić. Stanje poduzeća je dobro i likvidni smo, premda smo djelomično zaduženi, što u mnogome ovisi o sezoni sječe i priljevu sirovine, tako da očekujemo dobit na nivou 2010., oko 20-25 mil. KN. Jedna od očekivanih odluka odnosi se na prodaju drvnih sortimenata po komercijalnoj, a ne, kao i dosad, socijalnoj cijeni drvoprerađivačima, zbog koje je potražnja i 30% veća od realne proizvodnje, a dobivali su ga i teški gubitaši i neplatiše, čemu je nerijetko kumovala i politika. Nitko ne kaže da domaća drvna industrija ne mora imati određene beneficije i motiv za proizvodnju. No, drvo je burzovna roba, a licitacija najprimjereniji način njezine prodaje, što znači da treba stvoriti mjesta i za nove igrače na tržištu. To više što prodaja drvnih sortimenata čini čak 87% ukupnih prihoda poduzeća, kojima se onda krpaju gubici u svim ostalim djelatnostima, turizmu, lovstvu, ribnjacima…zaključuje Pavelić. Jedan od uočenih problema odnosi se na status imovine HŠ jer Pavelić navodi da od 1.400 objekata procijenjenih na više od 1,25 milijardi kuna njih 1.000 još nije uknjiženo pa će neke od njih Šume prodati a neke dati u koncesiju. Šume će prodavati stanove koje su prošle godine dobili u kompenzaciju pod dug, a novost je što se navodi da svaka djelatnost HŠ mora biti profitabilna, tako da će se ubrzo pokrenuti postupak za izmjene Zakona o šumama.