Hrvatska ima dobar potencijal za razvoj obnovljivih izvora energije

KBE Bioenergie

Državni tajnik Špenčić u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva je na konferenciji za financiranje pripreme projekata obnovljivih izvora energije za projekte biomase i malih hidroelektrana zaključio je kako Hrvatska ima dobre potencijale za razvoj obnovljivih izvora energije. Konferencija je organizirana u sklopu Darovnice Međunarodne banke za obnovu i razvitak i Globalnog fonda za zaštite okoliša, vrijedne 27,5 milijuna kuna, a koristit će se za financiranje tih projekata. Primarni cilj je poticanje ekonomski i ekološki održivog tržišta obnovljivih izvora energije. Kao glavni resurs obnovljive energije istiće se biomasa i to drvna biomasa i agromasa. Prema analizama, u Hrvatskoj godišnje nije iskorišteno oko tri milijuna tona drvne mase i oko 1,4 milijuna tona agromase.