HRAST U NJEMAČKOJ, ALI I U AUSTRIJI ZADRŽAVA ULOGU GLAVNE VRSTE DRVA: Potražnja je bila stabilna

KBE Bioenergie

Na nadmetanju za sortimente hrasta bavarske državne šume su prošli tjedan postigle +10% više prosječne cijena, a zabilježena je i +8% veća ponuda u odnosu na prethodnu godinu. Ovo su zaista rijetke pozitivne vijesti na tržištu na šumi baziranog sektora germanskih zemalja.

Indeks cijena piljenog mekog drveta lagano je porastao u veljači na 97%, iako analitičari očekuju kako će podatak za ožujak označiti puno veći pad cijena. Indeksi sirovog željeza i plastike su tijekom veljače u Njemačkoj također imali silazne trendove, stoga je jasno kako se radi o široj recesiji.

Osim evidentnog pada u izvozu građe, te posljedičnog pada cijena, intenzivne promjene se događaju i kod drugih povezanih drvnih proizvoda, ne samo kod masivnog drva. Primjerice, njemački izvoz iverice i OSB ploča je u siječnju bio ispod prošlogodišnjeg za nešto manje od -15%, izvijestio je statistički ured. Došlo je do značajnog pada u isporukama ploča vlaknatica prema Velikoj Britaniju, ali i prema i Italiji. Ovim vijestima treba dodati kako je u siječnju zabilježen i pad cijene drvnog peleta od – 8%.

Comments are closed.