HOK poziva sve zainteresirane da se prijave za nastup na obrtničkom sajmu u Münchenu

Hrvatska obrtnička komora organizirat će i sa 70% troškova sufinancirati kolektivni nastup obrtnika na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu koji će se održati od 11. do 17. ožujka iduće godine. Rok za prijavu je 16. siječnja. Cijena izlagačkog prostora po principu „ključ u ruke“ iznosi za članove HOK-a 110 EUR, što je sufinancirano 70% od strane komore, dok punu cijenu od 367 EUR plaćaju izlagači koji nisu članovi Komore. Rezervirana je izlagačka površina od ukupno 100 m², od kojih 70 m² otpada na izlagače iz područja Drvo, Metal i Plastika, dok 30 m² stoji na raspolaganju izlagačima iz područja umjetničkog obrta i opremanja interijera.