HBOR će sudjelovati u radu 5. energetske konferencije o biomasi

U Zagrebu (hotel Westin) će se 3.12. održati 5. međunarodna energetska konferencija pod nazivom: Može li biomasa zamijeniti fosilna goriva? U radu Konferencije će sudjelovati niz državnih dužnosnika, zainteresiranih tvrtki i sektorskih stručnjaka iz zemlje i inozemstva. Osim nadležnih ministarstava, očekuje se prisustvo visokih predstavnika HBOR-a, koji je i ovogodišnji pokrovitelj Konferencije, budući da hrvatska razvojna banka namjerava i dalje ulagati značajna sredstva u projekte s OIE. Predviđene su zanimljive teme koje uključuju proizvodnju energije iz drva, pripremu sirovine za proizvodnju peleta i briketa, daljinska grijanja, kogeneracije te korištenje ulagačkih sredstava za OIE iz EU fondova. Postoji veliko zanimanje javnosti za unaprjeđivanje prilika na tržištu biomase u zemljama jugoistočne Europe, ali i niz zanimljivih projekata koji su već realizirani uz pomoć europskih i nacionalnih subvencija. Nova energetska politika EU favorizira obnovljive izvore energije i predviđa se da će biomasa i goriva na bazi drva biti odgovorni za 45 posto sve zelene energije u Europi. Na Konferenciji će se govoriti o razvoju ruralnih i šumovitih područja, gdje bi se u čim većoj mjeri trebali koristiti energenti na bazi drva. Veće korištenje biomase otvara zelena radna mjesta, prerađuje drvo u blizini šume i smanjuje ovisnost o uvoznim energentima fosilnog porijekla. Prijave na mail@drvo-namjestaj.hr i www.wood-energy.info

Comments are closed.