Francuska: Na UN konferenciji o klimatskim promjenama COP 21 obrađuje se i tema bioenergije

Francuska će od 30.11. do 11.12. ove godine biti domaćin 21. Konferencije UN o klimatskim promjenama 2015. (COP21), jedne od najvećih konferencija u svijetu posvećenih klimi. Konferencija u Parizu ima za cilj postizanja sveobuhvatnog globalnog sporazuma kojim bi sve zemlje u svijetu obavezao uključiti u proces energetske tranzicije za smanjenje stakleničkih plinova, a nadovezuje se na skupove u Riju 1992. te na Protokol iz Kyota potpisan 2005. godine. Na konferenciji će prisustvovati delegacije iz 195 zemalja, a broj sudionika će dostići čak 40.000 ljudi. U sklopu ovog globalnog klimatskog događanja 1. prosinca će se održati skup posvećen pitanjima bioenergije i njenoj ulozi u sprječavanju klimatskih promjena u organizaciji europske asocijacije za biomasu AEBIOM.

Comments are closed.