FORUM U SARAJEVU: kako spojiti interese šumarstva i drvne industrije

Danas je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan dobro posjećen stručni skup oko budućnosti međusektorske suradnje, a u organizaciji Šumarskog fakulteta u Sarajevu, koji danas slavi lijepi jubilej 70 godišnjice postojanja. Uz moderiranje prof.dr. Mersudina Avdibegovića sudionicima su se uvodno obratili dekan prof.dr. Mirza Dautbašić uz cijeli niz predavanja od strane renomiranih stručnjaka koji su govorili o stanju šuma u Bosni i Hercegovini te posebno o odnosima šumarstva i prerade drveta, kao i o trendovima na regionalnom i globalnom tržištu drva.

Očito je kako trebaju nove paradigme i novi pristup šumarstvu i sirovini koja iz njega proizlazi, uzimajući u obzir klimatske promjene, nove EU politike ali

i tržišne realnosti i niz ograničenja koja proizlaze iz postojećih odnosa na tržištu. Dosta sudionika se već tradicionalno referiralo na potrebu veće finalizacije drvnih proizvoda, iako nisu ponuđena konkretna rješenja koja bi uspjela promjeniti položaj ovog sektora u državnim strategijama, u političkim prioritetima, ali niti na razini samih tvrtki koje se svakodnevno susreću s velikim pritiskom sve snažnijih konkurenata na svjetskom tržištu gdje drvni proizvodi iz BIH sudjeluju s promjenjivim uspjehom.

Većina sudionika ocijenila je kako je inicijativa za ovaj skup vrlo korisna i kako treba nastaviti sa sličnim raspravama i pronalaskom odgovarajućih sirovinskih i tržišnih modela.

Comments are closed.