FLORIAN SE PREDSTAVIO U VENECIJI: svjetska Hardwood konferencija ponudila obilje informacija

KBE Bioenergie

Međunarodna konferencija o tvrdom drvu održala se u Veneciji (Molino Stucy Hilton) 15. i 17. studenoga. Ovaj reprezentativan skup okupio je europske strukovne udruge, svjetske sektorske novinare te vodeće europske pilanare i trgovce drvom iz više od 20 zemalja. Skup je pružio sveobuhvatnu viziju proizvodnje i trgovine tvrdog drva u svijetu. Više od 120 sudionika dobilo je pristup standardnoj mreži povlaštenih sektorskih informacija, a organizatori su bili EOS – Europska udruga pilana i FEDERCOMLEGNO – talijansko udruženje trgovaca drvom. Konferencija se odvijala u dvije sesije: prvi tematski blok bio je usmjeren na brojke i pokazatelje koje je sektor zabilježio u proteklih godinu dana te je pružio detaljnu analizu tržišta. Drugi blok je bio ispunjen prezentacijama i raspravama o održivosti poslova s drvom, zakonima i regulativi, kao i o tehnologijama i primjeni inovacija u europskoj industriji tvrdog drva. Na pitanja dijela sudionika o karakteru fitosanitarnih mjera i zabrani transporta hrasta u Hrvatskoj odgovorio je Marijan Kavran iz Hrvatskog drvnog klastera, skrenuvši pažnju na alarmantno zdravstveno stanje hrastovih šuma u RH. Austrijske i talijanske udruge preko EU udruge EOS predlažu da se nastavi provedba zaštite šuma, kako se štetnik ne bi širo u zapadnu Europu, ali i skreću pažnju kako uredbu treba pojednostaviti i iz nje izuzeti suhu okrajčenu građu i elemente. Glavni sponzor konferencije bila je talijanska grupacija FLORIAN čiji su stručni i prigodni materijali bili distribuirani svim sudionicima, dok se vlasnik Elvio Florian predstavio predavanjem s atraktivnom temom izgradnje integralnog proizvodnog procesa u kojem važnu ulogu igraju i prerađivački kapaciteti u Hrvatskoj, gdje je grupacija prisutna preko 25 godina. U skladu s talijanskim običajima, u Veneciji se pored konferencije organizirao bogat program s uzbudljivim i sadržajnim događanjima koja su uključivala koktele dobrodošlice, gala večere u prestižnim venecijanskim palačama te obilazak ovog monumentalnog grada.

Comments are closed.