Finci protiv PVC-a u podovima

KBE Bioenergie

Line Life floring je nova linija podova finske tvrtke Upofloor. Ta tvrtka iz planetarno poznatog gradića Nokia lansirala je novu marketinšku kampanju za prodaju svojih podova bez PVC-a, a nakon desetogodišnjeg istraživačkog rada. Naime, u dosadašnjoj proizvodnji od 1955 su nudili tradicionalne vrste podova na bazi umjetnih materijala, linoleuma i PVC-a. Nova proizvodna strategija se bazira na prirodnim mineralima koji čine 80% baze proizvoda te na samo 20% „čistih“ polymera. Govori se o netoksičnom djelovanju i o striktnom pridržavanju ekoloških zahtjeva, pa se Finci smatraju pionirima ekološke proizvodnje. Oni su svakako pioniri kampanje protiv PVC-a koja će se pod velikim pritiskom ekoloških udruga sve više širiti u čitavom svijetu, a od nje bi indirektnu korist mogli ostvariti drvoprerađivači širom svijeta.