Europski namještajci: 2007. smo završili s manjim brojem ozljeda

KBE Bioenergie

Drvoprerađivačka industrija i industrija namještaja su djelatnosti čiji su zaposleni najizloženiji ozljedama na radu. Jedan od posljednjih edukativnih seminara u organizaciji Europskog udruženja proizvođača namještaja održao se u Portu a prisustvovalo je preko 60 delegata iz 28 zemalja. UEA je tako predložila da se projekt edukacije o redukciji ozljeda na radu proširi te da se uključe i zemlje koje su u fazi pristupanja EU te obrađuju teme kao što su emisija formaldehida i kvaliteta radne okoline. Iako više nisu članice UEA, na projektu su surađivale i Italija i Njemačka a financijsku potporu dobio je i od Europske komisije.