EUROPSKA ŠUMARSKA STRATEGIJA: Zajedničke smjernice EU asocijacija oko revizije Strategije

Predstavnici šumarskog sektora okupljeni oko vodećih EU lobističkih asocijacija, istaknuli su u nedavnom zajedničkom priopćenju potrebu za koherentnim okvirom šumarske politike. Šumarska strategija EU trebala bi biti referenca za razvoj EU politike vezane uz šumarstvo, iako su te politike za sada prepuštene državama članicama. Istaknuta je i važnost šumarstva u suočavanju s klimatskim promjenama i na koji način europski sektor šumarstva može pridonijeti ciljevima održivog razvitka u skladu s energetskim i klimatskim politikama Europske unije. Zaključeno je da bi EU i njezine države članice trebale ojačati svoju potporu sektoru kako bi se suočile sa sve većim pritiskom zbog neprestanih promjena uzrokovanim klimatskim uvjetima i smanjivanjem negativnih utjecaja štetnika, bolesti, šumskih požara i drugih pojava pojačanih klimatskim promjenama. Nadalje, trebalo bi omogućiti sektoru da iskoristi mogućnosti istraživanja, inovacija, transfera znanja, digitalizacije te korištenja novih tehnologija i ulaganja.

Comments are closed.