Europska šumarska kuća (European Forestry House) proslavila 10 godina rada!

Potreba za uspostavljanjem jasnog i konsolidiranog stava u pogledu budućnosti europskog šumarstva u Bruxellesu bio je razlog za osnivanje Europske šumarske kuće, na što su početkom mjeseca podsjetili njezini pioniri prigodom svečane proslave 10 godina rada. 

Na prijemu u Bruxellesu okupili su se predstavnici šumarstva, institucija EU, vlada i različitih organizacija te drugih zainteresiranih strana. Tijekom proteklog desetljeća, Europska šumarska kuća bila je domaćin mnogih događanja te je pružila platformu za stalnu razmjenu relevantnih ideja, informacija i stručnih mišljenja te je izrasla u nadležno tijelo za mnoga šumarska pitanja. Europsku šumarsku kuću zajednički su osnovali Konfederacija europskih šumovlasnika (CEPF) i Europska udruga državnih šuma (EUSTAFOR). Danas je kuća središte šest organizacija te ima šest potpornih organizacija, a sve su vezane uz šume i šumarski sektor.

Comments are closed.