Europa ima sve veće zalihe drva! Iznose 21 mlrd. m³ i porasle su za +12%

KBE Bioenergie

Na starom kontinentu se dobro gospodari šumama jer je količina komercijalno upotrebljivog drva u šumama 27 zemalja EU članica porasla za 12% u posljednjih deset godina. Kako je objavio statistički ured Eurostat, u netom objavljenoj stručnoj studiji raspoložive količine drva iznosile su prošle godine 21,750 mlrd. m³, dok su deset godina ranije u 2000., brojke drvnih zaliha pokazivale 19,394 mlrd. m³. Od 27 zemalja članica, Njemačka raspolaže najvećim pojedinačnim zalihama od oko 3,66 mlrd. m³ (2000. su one bile 3,356 mlrd. m³), a slijede je još veliki „šumski divovi“: Švedska sa 2,651, Francuska sa 2,453, Poljska koja ima 2,092 i Finska s 2,024 mlrd. m³. Njemačka je također vodeća na području postignutog godišnjeg prirasta koji iznosi 107 mil. m³, a slijedi je ponovno Švedska s prirastom od 96 mil. i Francuska s povećanom drvnom masom od 94 mil. m³ svake godine. Međutim, situacija je drugačija po pitanju etata jer najviše šuma u EU siječe Švedska s godišnjim etatom od oko 81 mil. m³, potom Francuska s 64 mil. m³ drva te na trećem mjestu Njemačka s količinom posječene drvne mase od oko 60 mil. m³. Iza vodeće trojke slijedi na četvrtom mjestu Finska s 59 milijuna kubika. Prošle godine je u EU ukupno posječeno 484 mil. m³ a godišnji prirast iznosio je oko 768 mil. m³, što znači da se u Europskoj uniji siječe 63% prirasta. Usporedbe radi, u Hrvatskoj se prema službenim podacima posiječe nešto ispod 6 mil. m³ što je 10% od njemačkog etata, odnosno 0,012% od ukupno posječenog drva u EU.