Europa i Rusija bliže rješenju za izvozne carine

Šanse za rješavanje sukoba između EU i Rusije sve su veće, a sukob je nastao zbog ruske najave o povećanju izvoznih carina na sirovinu i to na 80% vrijednosti robe odnosno minimalno 50 EUR/m3. EU zahtijeva snižavanje trenutno važećih izvoznih carina u visini od 25% vrijednosti sirovine odnosno minimalno 15 EUR/m3. Ipak, čini se da se pregovori bliže kraju s obzirom na pregovore o pristupu Rusije Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.