EU PODUPIRE ZELENU JAVNU NABAVU: Petir – Trebamo snažniju potporu korištenju drva i drvnih proizvoda u svim sektorima!

Predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu Marijana Petir sudjelovala je na zajedničkoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog drvnog klastera i hrvatske Udruge za biomasu CROBIOM, gdje se referirala na EU zakonodavstvo, posebice na EU Strategiju šumarstva te planove za zelenu javnu nabavu.

– Premda šumarstvo nije u nadležnosti Europske unije već država članica, Unija itekako vodi računa o usklađivanju smjernica u sektoru  šumarstva i na šumi baziranih industrija s drugim politikama Unije jer je svjesna značaja multifunkcionalne uloge šuma. Želja je EU da se šume iskoriste u punom potencijalu i da se istovremeno osigura održivo upravljanje s ciljem zaštite biološke raznolikosti i očuvanja općekorisnih funkcija šuma – rekla je Petir.

Isto tako, istaknula  je kako je održivo upravljanje šumama ključno u borbi protiv klimatskih promjena i gubitka biološke raznolikosti do čega dovode sve učestalije krčenje šuma, nesmotrena ljudska aktivnost i elementarne nepogode te rekla kako poslovanje drvnog sektora ovisi o održivosti sirovine koju pružaju šume. Na razini EU postavljeni su i pravno obvezujući ciljevi vezani uz udio obnovljive energije u ukupnoj potrošnji energije, kao što je i kroz razne mjere financiran razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma. Petir je rekla da Europska unija podupire zelenu javnu nabavu kojom se može potaknuti potražnja za drvom proizvedenim na održiv način. – Naš cilj mora biti korištenje domaće sirovine u stvaranju finalnog proizvoda te snažnija potpora korištenju proizvoda od drva u svim sektorima. Pozitivni čimbenici sektora prerade drva su veliki prerađivački potencijal, kvalitetna, certificirana i dostupna sirovinska osnova, izvozna orijentiranost gotovih proizvoda, iskustvo i tradicija, kadrovi, postojanje izvrsnog potencijala rasta i to moramo iskoristiti na pametan način – istaknula je Petir.

Comments are closed.