EU: Lani porastao uvoz paketa za +9%

Prošle godine je u EU uvezeno 24,6 mil. m2 parketa, stoji u najnovijem izvješću Eurostata, koji navodi da je i u 2010. godini na stari kontinent uvezeno više parketa nego u 2008. i 2009. koje su od strane sektorskih analitičara označene kao „katastrofične“ za preradu drva prema mnogim pokazateljima. Rekordni uvoz parketa je zabilježen tijekom 2007. godine kada je u EU pristiglo s vodećih svjetskih tržišta više od 30,3 mil. m2 parketa u različitim formama i proizvodnim oblicima. Najviše se uvozi višeslojni parket, s time da industrijski prefabricirani proizvodi tipa “klik” parket bilježe sve veću potražnju u Europi. Prema podacima FEP-a, europskog udruženja proizvođača parketa, u 2011. godini višeslojni parket predstavlja 78% tržišta, ali u zemljama koje pokriva FEP zabilježen je blagi pad potrošnje od 1,62%, odnosno lani je potrošeno 91,4 mil. m2 parketa. Istovremeno, u promatranim zemljama proizvedeno je 70,7 mil. m2, što i dalje uvoz čini potrebnim i opravdanim. Najviše parketa se ugradi u Njemačkoj (22,59%) te Francuskoj (12,37%). Europski rekorderi po potrošnji parketa per capita su Austrija (0,82 m2 po glavi stanovnika), Švicarska te Švedska, koje inače u Europi prednjače po promociji uporabe i potrošnje drva u svim segmentima života.