EOS PROBLEMATIZIRA RJEŠAVANJE SIROVINE IZ OLUJE: Talijanska VAIA napravila štetu od 630 mil. EUR

Glavna tajnica Europske organizacije pilanske industrije EOS sa sjedištem u Bruxellesu Silvia Melegari vrlo angažirano prati razvoj događaja u sjevernim talijanskim pokrajinama koje je pogodila oluja “Vaia”. Prošlo je više od 9 mjeseci od kada je oluja s neobično toplim vjetrovima brzine preko 200 km na sat i jakim padalinama pogodila talijanske Alpe.

Melegari piše na Linkedin-u i prilaže fotografije…ovako izgleda planina sada. Više od 100 godina bit će potrebno za povratak naših talijanskih šuma. Prilikom definiranja europske strategije za šume nakon 2020. trebalo bi definirati dugoročnu strategiju za rješavanje problema šumskih poremećaja, odnosno preventivne i reaktivne strategije. Osim toga, bitno je osigurati financijsku potporu vlasnicima šuma, kako bi se površine ponovno pošumile te ad hoc potporu za organiziranje otkupa i saniranja stradalih stabala na razini EU-a, predlaže Melegari.

29. listopada 2018. oluja je uništila ili intenzivno oštetila šumske sastojine na površini preko 42.500 ha, uključujući teritoriji 494 talijanske općine u 4 regije. Rastuća zaliha oborenih stabala iznosila je oko 8,5 mil. m3, a nastala šteta je prema izračunima Sveučilišta u Padovi iznosila visokih 630 mil. EUR. Ova katastrofa je prilika mnogim tvrtkama za povoljnu kupnju trupaca, tako je Duferco Biomassa preuzela oko 350.000 oštećenih stabala po oko 65% nižoj cijeni, od normalnih tržišnih uvjeta. Trupce je potrebno brzo ukloniti, jer su se već pojavile štetočine – potkornjaci, stoga trupci moraju biti kemijski tretirani prije otpreme brodom u Kinu, gdje završava većina navedene robe iz talijanskih Alpi.

Comments are closed.