ENERGETIKA: S 45% udjela drvna biomasa je najvažniji obnovljivi izvor energije

Između 2005. i 2016. potrošnja obnovljive energije unutar EU-28 povećala se za 78,6%. U tom periodu, potrošnja pojedinih OIE bilježi eksponencijalni rast. Tako za solarnu energiju taj porast iznosi čak za 1.512%. Međutim, biomasa (ukupno, uključujući: drvo i drveni ugljen, bioplin i biogoriva, komunalni otpad) je od svih OIE bila najzastupljenija i to s 65 % udjela u potrošnji energije iz obnovljivih izvora. Unutar sektora biomase, najvažniju ulogu imaju drvo i drvni proizvodi (peleti i briketi) koji daju najveći udio (45 %) energije biološkog podrijetla u EU-28 u 2016. godini. Međutim, uslijed rasta ostalih OIE, udio energije iz drva u spomenutom je 11-godišnjem razdoblju smanjen za čak 11 %, s 56 % na 45 % u 2016. godini.

Comments are closed.