Ekonomski institut istražuje klastere! Predstavlja se niz projekata iz područja R&D

KBE Bioenergie

Budući da u drvoprerađivačkom sektoru djeluje više operativnih klastera, kao i uspješan klaster konkurentnosti, Ekonomski institut iz Zagreba priprema prezentaciju rezultata svojih istraživanja u kojima je analizirao učinke klasterizacije u drvoprerađivačkom sektoru uz navođenje određenih preporuka. Teme konkurentnosti sektora su vrlo aktualne na EU razini, posebice u kontekstu 4. industrijske revolucije u kojoj značajnu ulogu trebaju imati roboti, primjena novih materijala i smart tehnoloških rješenja. Neki od primjera takvih i sličnih R&D projekata bit će predstavljeni na konferenciji.

Comments are closed.