EK PROVODI ANKETU O DIGITALIZACIJI: Bioenergy Europe pozvan na dostavu podataka za biomasu

KBE Bioenergie

Europska komisija provodi istraživanje o digitalizaciji energetskog sektora, kako bi se došlo do relevantnih i preciznih podataka o njegovim izazovima, ali i o realnim mogućnostima. Komisija je identificirala pet područja u kojima se očekuje veći utjecaj digitalizacije u energetskom sektoru, s posebnom primjenom u području digitalizacije procesa kod obnovljivih izvora energije, uključujući i sektor krajnjih energetskih korisnika.

Nesumnjivo je kako digitalizacija naglašava potrebu za novim vještinama i primjenom inovacija u energetskom sektoru, stoga ne iznenađuje smjer Komisije koja kroz anketu želi prikupiti relevantne informacije od ključnih sektorskih dionika. Komisija je fokusirana na analizu: (1) Podataka o energiji (2) Digitalizaciju procesa (3) Nove vještine, istraživanje i razvoj (4) Kibernetičku sigurnost (5) Svijest korisnika i komunikacija. Rok za dostavu odgovora je 15. rujna, a unutar Bioenergy Europe za više informacija i sudjelovanje u anketi možete kontaktirati Giuliu Cancian cancian@bioenergyeurope.org .

Comments are closed.