EBRD priprema ulaganja u šumarski i bioenergetski sektor Crne Gore

U posljednjih nekoliko godina Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) financira niz projekata u srednjoj i istočnoj Europi u šumarskom sektoru koji za cilj imaju poboljšanje sustava gospodarenja šumama, a ključni preduvjet za ta ulaganja je jamstvo održive dugoročne opskrbe certificiranom drvnom sirovinom. U cilju sistematične i što bolje procjene ekoloških i društvenih koristi svojih ulaganja u šumarstvo, Banka radi detaljnu Studiju sektora s ciljem identificiranja glavnih problema s kojima se suočavaju postojeći i potencijalni domaći i međunarodni investitori. Jedno od takvih istraživanja sektora započelo je u prvom kvartalu 2015. u Crnoj Gori. Studija je obuhvatila analizu administrativnih i zakonskih regulativa Crne Gore vezane za specifičnosti ulaganja u šumarstvo i bioenergiju, šumarskih politika, praksi gospodarenja šumama, baza šumskih resursa, opskrbe drvnom sirovinom i nabavu, prijevoza sirovine, primarne drvoprerađivačke industrije, kao i izvoza oblovine i drugih proizvoda. Studija je analizirala i ulogu i odgovornosti UŠP Crne Gore. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore dalo je punu podršku istraživanju, a maksimalni proračun za provedbu bio je 210.000 EUR. Rezultate Studije EBRD će prezentirati na Konferenciji o trgovini drvom, šumskim i drvnim proizvodima u sklopu Adriatic Wood Days u Dubrovniku (4.-9.10.2015.). www.adriatic-wd.com

Comments are closed.