Državni tajnik Herman Sušnik na informativnom putovanju o drvnoj gradnji u javnom sektoru

KBE Bioenergie

Državni tajnik Herman Sušnik 19. i 20. studenog sudjelovao je na informativnom putovanju u Austriji na temu „Moderna drvna gradnja u javnom sektoru“. Grad Leoben ugostio je državnog tajnika i njegove suradnike, a putovanje je organizirao HOLZ INTERNATIONALISIERRUNGSCENTER STEIERMARK, Ured atašea za poljoprivredu, šumarstvo i okoliš pri Veleposlanstvu Republike Austrije u Zagrebu i Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu sa svrhom upoznavanja moderne gradnje drvom u javnom sektoru Republike Austrije. Zbog energetske bilance drvenih građevina, ugodne klime prostora, jedinstvene arhitekture i brzog izvođenja gradnje drvo je u mnogim austrijskim općinama postalo trend. Cilj ovog utovanje je promicanje drva u graditeljstvu kao ekološki prihvatljive i obnovljive sirovine koja nudi niz prednosti.