«Drvo za rast!» Nova kampanja za promociju europskog drvnog sektora

Europsko udruženje trgovaca drvom (ETTF) nastavlja s promocijom održivog rasta drvoprerađivačkog sektora i poziva zainteresirane skupine, prije svega EU političare, da prepoznaju potencijal drva kao mogućeg pokretača rasta cijelog gospodarstva. Prerada drva proizvodi niske emisije štetnih tvari pa bi trebala biti u središtu europskih industrijskih politika. Europski političari imaju priliku iz kampanje shvatiti mnogobrojne prednosti drva, a već u Parizu na UN konferenciji o klimatskim promjenama u studenom, mogu usvojiti određene konkretne preporuke. ETTF poziva europske proizvođače iz drvne industrije da u javnosti na čim vidljiviji način promoviraju svoje niskougljične certifikate te da to uključe u njihove tržišne politike i strategije. David Hopkins, predsjednik kampanje, ističe da se radi o višestrukim koristima jer se osim veće uporabe drva promovira i održivo šumarstvo na duži rok i smanjenje štetnih emisija, a sve to doprinosi svjetskim ciljevima borbe protiv klimatskih promjena. Europski drvni sektor je za svoj cilj postavio daljnji rast, otprilike za 4 posto godišnje. To znači stvaranje 80.000 novih radnih mjesta, 2,3 mlrd. EUR nove dodane vrijednosti od šume i drva te smanjenje oko 150 mil. tona emisija CO2, zaključio je Hopkins.

Comments are closed.