Drvo & Namještaj na engleskom! Vijesti o hrvatskom drvnom i šumarskom sektoru za EU i svjetske medije i strukovne krugove

KBE Bioenergie

Nakon osam godina izlaženja print izdanja i šest godina objavljivanja elektroničkih vijesti na hrvatskom jeziku, Drvo & Namještaj vodeće regionalno glasilo prerade drva i šumarstva u jugoistočnoj Europi, pokreće izdavanje vijesti na engleskom jeziku. „Monthly Newsletter“ bit će prosljeđivan na više od 5.000 adresa uključujući europska strukovna udruženja i EU administraciju, UN urede za šumarstvo i preradu drva, inozemna sveučilišta, strukovne portale i vodeće svjetske medije. Dobavljačima opreme, strojeva i repromaterijalima, kao i vodećim svjetskim sajmovima slati će se dodatni specijalizirani newsletteri na engleskom jeziku iz područja šumarstva, pilana, drva u graditeljstvu, energije iz drva, namještaja i interijera. Na taj način će se informacije iz područja jugoistočne Europe i posebice Hrvatske distribuirati stručnoj i općoj javnosti na europskoj i globalnoj razini, što je posebice važno u trenutku ulaska Hrvatske u EU. Brža izmjena vijesti i veća informiranost o stvarnim sektorskim događajima i trendovima u preradi drva, proizvodnji namještaja i šumarstvu može pomoći hrvatskim i regionalnim tvrtkama kod uključivanja u EU projekte jer će samo većom integracijom ovih sektora u EU biti moguće participirati u potporama te ravnopravno sudjelovati u kreiranju sektorske politike na razini Unije. Dosadašnji imidž regionalne prerade drva na razini EU nije u potpunosti odgovarao stvarnom stanju stvari jer se još uvijek proizvodnja i prerada drva na ovim prostorima u Europi percipiraju kao zastarjeli i neučinkoviti modeli kombinatskog tipa, a države samo kao izvori sirovine. Pojedini pod-sektori, poput hrvatske proizvodnje parketa koja je na globalnoj razini posljednjih deset godina postala četvrta svjetska proizvodnja masivnog parketa, doprinose poboljšanju percepcije o cijelom sektoru i njegovim razvojnim potencijalima, a organizacija europskih strukovnih skupova u Hrvatskoj, poput ovogodišnjeg kongresa europskih parketara u Cavtatu znatno mijenjaja sliku o mogućnostima i potencijalima domaće prerade drva. Drvo & Namještaj ne prima nikakve potpore od strane hrvatske države pa će i ovaj pokrenuti projekt objavljivanja vijesti na engleskom jeziku te izdavanje šest specijaliziranih newslettera financirati iz svojih komercijalnih aktivnosti.