Drvo je prvo u Sisku

Akcija promocije veće uporabe drva nastavila se u Sisku. U organizaciji ŽK Sisak i projektnog tima kampanja se predstavila u prekrasnom okruženju glavnog gradskog parka gdje se održavao sajam cvijeća. U akciju su ovaj puta još intenzivnije bila uključena djeca, učenici sisačkih šlola i vrtića. Najmlađi su na sajamskoj priredbi sudjelovali u edukativnoj radionici na štandu Hrvatske gospodarske komore te Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Hrvatskih šuma, a kako bi prikazali svoju vezu s drvom i šumom, najmlađi su slagali drvene kocke i slikali motive uporabe drva. Upravo kroz crtanje drveća i cvijeća te međusobne razgovore i kroz propagandne materijale, detaljnije su se upoznali s ekološkom važnošću šuma te proizvodnjom i svim prednostima korištenja drvnih proizvoda. Potom je u prostorima ŽK Sisak organiziran okrugli stol na temu društveno odgovorne javne nabave na kojem su sudjelovali predstavnici lokalnih institucija koji se bave javnom nabavom. Prisutni arhitekati, koji inače rade na projektiranju različitih objekata poslovne, javne i stambene namjene, istaknuli su da su domaći proizvođači vrlo skromni u promoviranju svojih proizvoda, koji su u odnosu na većinu uvoznih proizvoda od drva gotovo nepoznati.