Drvna industrija šumarima u RS duguje 15 mil. maraka

Potraživanja poduzeća ”Šume Republike Srpske (RS)” od drvoprerađivača, iznose oko 15 milijuna KM. Izjavio je to generalni direktor “Šuma RS” Neđo Ilić , dodavši da su ukupna potraživanja preko 20 milijuna KM, samo što se jedan dio dugovanja odnosi na stara potraživanja prijeratnih državnih pilana. Prema zaključcima Vlade RS, šumsko poduzeće je obavezno sirovinu isporučivati temeljem ugovora, pa se finalnim drvoprerađivačima sirovina isporučuje na 90 dana, polufinalnim na 60 dana i primarnim drvoprerađivačima- pilanama na 30 dana, što znatno utječe na likvidnost pilana i na njihovo servisiranje obaveza prema radnicima i državi. Sirovina se prije svega isporučuje na tržište RS, a jedan dio na tržište Srbije i Federacije BiH. Celulozno drvo se izvozi na austrijsko tržište, jer u RS nema kapaciteta za njegovu preradu. Ilić je istaknuo, da će do kraja godine biti održan sastanak sa lokanim drvoprerađivačima na kome će biti dogovorene isporuke za slijedeću godinu. ”Šume RS” dobile su FSC certifikat, a direktor smatra da bi bez certifikata bila teže prodati sirovinu.